Loading

PHOTO-2018-06-14-21-49-59 (1)

Wie is Precious We Care :

Een professionele, groeiende thuiszorgorganisatie die opgericht is op 15-11-2016 te Almere.
Na jaren langen ervaring in de zorg en in het onderwijs, hebben wij besloten om onze thuiszorgbedrijf te starten.

 

Precious We Care thuiszorg organisatie maakt het verschil.

Wij dragen cliënten een warm hart toe en wijzen niet af op basis van diversiteit.
Wij werken met een professionele  team, die u ten alle tijden met respect benaderen.

Missie


Precious We Care is een kleine organisatie die zorg en begeleiding levert aan iedereen die thuiszorg nodig heeft, ook in de laatste levensfase. Uitgangspunten bij de zorg en begeleiding zijn betrouwbaarheid, empathie, complementaire zorg en duidelijke communicatie. Onze missie is mensen zodanig te ondersteunen, zodat zij zolang mogelijk de eigen regie kunnen behouden. In de laatste levensfase bieden wij begeleiding bij het nemen van afscheid en daarnaast dagen wij uit tot het creëren en genieten van mooie momenten.

Naast de cliënt hebben wij ook oog voor de naasten.

Precious We Care Thuiszorg is een betrouwbare en klantvriendelijke zorgorganisatie, waarin de cliënt en het bieden van liefdevolle zorg centraal staan.
Vanuit de (zorg)behoeften en specifieke wensen van de cliënt en hun naasten wordt er zorg-op-maat aangeboden.
Onze zorg is gericht op het vergroten en stimuleren van de zelfredzaamheid en zowel het welzijn van onze cliënten.

 

Onze medewerkers hanteren een professionele, deskundige en empathische werkwijze, waarbij er rekening wordt gehouden met de culturele en religieuze achtergrond van onze cliënten.
Uiteraard staat Integer handelen hoog  bij ons in het vaandel.

 

Voor meer informatie zijn wij dagelijks bereikbaar op de onderstaande contactgegevens.

 

Lucia Daniels
Tel.nr: +31639379351

Alma Plein
Tel.nr: +31642212548

 

Ook kunt u een mail sturen via het contactformulier.

Visie van de organisatie

 

Precious We Care, een thuiszorgorganisatie, biedt zorg-op-maat aan waarbij de cliënt en hun naasten centraal staan.
Onze focus ligt op persoonlijke betrokkenheid waarin het onderlinge laagdrempelige contact bijdraagt aan een prettige en veilige samenwerking.

De hulpverleners van Precious We Care zijn professioneel en deskundig en hanteren een empathische werkwijze, waarbij er rekening wordt gehouden met de culturele en religieuze achtergrond van onze cliënten. Uiteraard staat integer handelen hoog bij ons in het vaandel.
Als organisatie streven wij er naar om kwalitatieve zorg te waarborgen, door samen te werken met andere zorgdisciplines.

Bij Precious we care bieden wij als aanvulling complementaire zorg aan, waarbij de verbinding tussen lichaam en geest centraal staat. Het stimuleren van de zelfredzaamheid, het beperken van de eenzaamheid en het algehele welbevinden van onze cliënten vinden wij uiterst belangrijk.

Precious We Care is een organisatie waar de talenten van onze medewerkers tot bloei komen en worden ingezet om cliënten aan het roer te laten staan. Wij streven naar verbinding die een brug slaat tussen onze medewerkers, cliënten en hun naasten, zodat er liefdevol zorg en begeleiding voor onze cliënten mogelijk wordt gemaakt.

 

Uitsluitingscriteria

 

Precious We Care kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:
– met een BOPZ-status
– met ernstige verslavingsproblematiek welke niet hanteerbaar is binnen de thuissituatie
– met ernstige psychiatrische stoornissen welke niet hanteerbaar is binnen de thuissituatie
– met agressieproblematiek welke niet hanteerbaar is binnen de thuissituatie
– hygiënische omstandigheden die gezondheidsrisico’s opleveren voor de zorgverlener

Wat biedt Precious We Care

Revalidatie en Herstel

Heeft u een ongeval of een medische ingreep gehad? Dan kan...

Terminale zorg

In de laatste levensfase kan de zorg voor de familie erg...

Bevoegd en bekwaam zorgverleners

Als u kiest voor Precious We Care thuiszorg, staan onze deskundige...

Betrouwbaarheid en vertrouwen

U kunt ons 24-uur per dag en 7 dagen per week...

Geborgenheid en regie

In zowel het kennismakings- als het indicatie gesprek krijgt u de...

Kwaliteit en deskundigheid

Binnen onze organisatie streven wij ernaar de beste zorg te leveren rekening houdend met u wensen en behoeften. Wij betreden uw leefomgeving met respect voor u en zijn ons zeer bewust dat wij te gast zijn om professionele zorg te leveren in uw vertrouwde omgeving.

Kosten

Precious We Care hanteert voor alle cliënten met een Nederlandse ziektekostenverzekering de tarieven conform afspraken met de verzekeraars. De kosten worden door uw zorgverzekeraar gedekt.

Let op:

U bent er zelf verantwoordelijk voor bij uw eigen verzekering na te gaan of de zorg volledig vergoed wordt.

Bij Precious We Care garanderen wij :

Dat uw wensen en behoeften centraal staan.

U krijgt de zorg die ú nodig heeft.

Er komt professioneel ,deskundig en gedreven personeel bij u.

Altijd een intakegesprek om samen met u uw hulpvraag in kaart te brengen.

Samen me u en uw naasten houden wij in de gaten als uw zorgdoelen behaald worden.

U en uw eerste contactpersoon hebben ten alle tijden inzage in uw zorgdossier.

Wij hebben Oog en een luisterend oor voor uw naasten.

Top