Zorgdiensten

Bij Precious We Care bieden wij zorg op maat. Wij gaan uit van uw mogelijkheden in plaats van uw beperkingen. Wij vinden het belangrijk dat alle zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn, empathisch vermogen hebben en in staat zijn om warme zorg te bieden. Daarbij wordt er altijd rekening met u gehouden. De regie blijft bij u als cliënt. Samen met u regelt Precious We Care de zorg en hulp die nodig is van indicatie tot aan directe zorg.

Persoonlijke (thuis)zorg

Wanneer u hulp nodig heeft bij allerdaagse handelingen sluit onze dienstpersoonlijke verzorgingprecies aan. Het aanbod is op maat, dus precies wat u wil. Door u te ondersteunen ontlasten wij de mantelzorgers.

Revalidatie en herstel

Het doel van uw revalidatie is dat u zoveel mogelijk weer zelf kunt. In het begin heeft u veel hulp nodig, maar dat neemt in de loop van tijd af. Met de benodigde/passende hulpmiddelen werken wij samen naar uw zelfstandigheid.

Terminale zorg

Bij ons bestaat de mogelijkheid om in uw eigen vertrouwde omgeving te blijven, ook in de laatste levensfase. Wij bieden 24-uurs warme zorg in de terminale fase. Wij bieden zorg tot het laatste moment.

Waak- en slaapdiensten

Wanneer u niet meer alleen in de nacht thuis kunt of wil zijn en hulp nodig heeft bij toiletbezoek of verzorging, kunt u een beroep doen op Precious We Care. Er wordt een medewerker ingezet om u te ondersteunen. Ook al is het om even te controleren of alles in orde is.

Huishoudelijke hulp

Als de huishoudelijke taken u te zwaar vallen bieden wij hulp in de huishouding aan. In overleg met u ondersteunt Precious We Care waar nodig.